Bilgisayar teknik servis takip formu

Bulut Tabanlı

Mümkün olduğu kadar geniş bir alana yayılan veri yerleşiminde, telefon görüşmesinin sağlıklı ve hızlı olabilmesi için mümkün olduğu kadar yeni bir pencere açılmaması veya başka bir ekrana geçilmemesi sağlanmıştır. Operatör, bu ekrandan kullanıcılar tarafından sisteme girilen destek ve servis taleplerinin değerlendirir; yanı sıra telefon vb araçlarla kullanıcılara verdiği destek ve servis hizmetlerini kayıt altına alır.

Destek ekranlarında hızı artırmak amacıyla ön tanımlı destek mesaj taslakları, servis kabul ekranlarında ise C. Bu ekrandan, bir kullanıcının profilinde olabilecek tüm bilgilere göre filtreleme yapılabilmektedir. Yapılan listelemede de, kullanıcıya ait tüm bilgileri ekrana yansıtılmakta ve export edilebilmektedir.

Servis İşlemleri

Bu ekrandan CRM kullanıcılarına verilen hizmetlere ait işlemler raporlanmaktadır. CRM bünyesindeki her hizmet, çok sayıda işlem içerebilmektedir. Bu rapor tarih, operatör ki burada destek mühendisleri olmaktadır ve işlem türü bazında, işlem hareketliliğini gözlemleme imkanı sunmaktadır. Bu rapor, operatörlerin kişisel performanslarının veya iş süreçlerindeki konumlarının değerlendirilmesinde önemli kriter bilgiler sağlamaktadır.

Firmanıza Avantajları

Net Framework 2. Uygulamanın içindeki tüm veri giriş alanları textbox, textarea vb kötü amaçlı script, sql inkjet vb veri girişlerine karşı korunmaktadır. Parametreleri SQL cümlecikleri ile illegal sorgu aşma denemeleri hep engellenmekte, hem de yazılım geliştiricisi tarafından takip edilmektedir. Bu girişmelerde bulunan IP adresleri izlenmekte, yöneticilere rapor edilmekte ve durumuna göre yasal takip yapılmaktadır.

Kullanıcı güvenliği açısından oturum hatırlama seçeneği programa konulmamıştır. Kullanıcı tarayıcıyı kapattığında oturum bilgileri silinmektedir. Kullanıcı isterse CRM numarası ile, isterse kayıt olurken kullandığı e-posta adresi ile oturum açabilir. CRM programına kullanıcılar kendi seçimleri dahilinde üç farklı kategoride üye olabilmektedir; son kullanıcı, tüzel kullanıcı ve bilgisayar bayisi. Aldıkları hizmetler açısından bu sınıflandırmanın bir etkisi yoktur. Sadece bilgisayar bayileri için vergi dairesi ve vergi numarası gibi bilgilerin girilmesi zorunlu tutulmaktadır. Kullanıcı kayıt olduğu anda hesabını kullanmaya başlayabilir.

Herhangi bir aktivasyon işlemi yapması gerekmez. Kişinin bilgilerinin tutarlılığı destek ve servis talebi değerlendirilirken operatör tarafından yapılır. Gerekli görülürse kullanıcının hesabı bloke edilebilir. Kayıt ve profil güncelleme ekranlarında görsel doğrulama kodu uygulaması mevcuttur. Bu ekrandan kullanıcı ürününü ve ürününü kullandığı bilgisayardaki diğer konfigürasyon bilgilerini kayıt edebilmektedir. Servis ve destek talebinde bulunmadan bu ekrandan kayıt yapması zorunlu değildir.

Müşterinin bir destek ve servis talebinde bulunduğu zaman zaten ürünü otomatik olarak da kayıt edilmektedir.

Bu erkanda, kullanıcının daha önce almış olduğu destek ve servis kayıtları listelenmektedir. Ajax tabanlı sistem sayesinde kullanıcı sayfayı yenilemeden verileri istediği gibi filtreleyebilmektedir. Kullanıcı yeni destek ve servis talebinde bulunurken de sayfa yenilenmeden adım adım kullanıcıyı yönlendirmektedir; kullanıcının karşısına devasa bir form çıkartıp doldurmasının istenmesi yerine adım adım ve hızlı bir şekilde gerekli bilgilerin toplanması yolu tercih edilmiştir.

Kullanıcı daha önceki destek ve servis taleplerinin detaylarına tıklayarak servisteki işlemlerin ayrıntılarına ulaşabileceği gibi, talep güncelleme veya geri çekme gibi işlemleri de yapabilmektedir. Kullanıcının girdiği destek ve servis talebi, RMA. Net uygulaması başındaki mühendisin önüne gelmektedir.

Online Teknik Servis Takip Programı Nedir? Ne işe yarar?

Uygulama işlem bekleyen destek ve servis talepleri konusunda görsel olarak operatörü uyarmaktadır. Mühendis kullanıcının konfigürasyon bilgilerini de dikkate alarak, gelen talebi değerlendirir. Zaten varsa daha önceki destek ve servis işlemlerini de ekranında görebilmektedir. Destek ve servis talebinde meydana gelen değişiklikler kullanıcıya anlık olarak e-posta ile bildirilmektedir.

Vatan Bilgisayar Servis Takip Formu

Bu şekilde kullanıcının şikayet bilgilerinin de doğru ve eksiksiz biçimde alınmış olması sağlanır. Servis talebi ürün servise gelip, servis süreçlerini tamamlayıncaya kadar açık kalır. Ürün geri gönderilmek üzere kargoya verildiği zaman, servis talebi kapatılır. Net programının hacimsel olarak en büyük kısmını bu ekranlar oluşturmaktadır. Bu kısım iki kademeli olara sadece yetkili personele açık olup, veritabanlarındaki tüm bilgilere sınırsız erişim ve düzenleme yetkisi sağlar. Ekranlar Teknik Servisi Müdürünün kullanması esas alınarak hazırlanmaktadır. Bu ekrandan TSM, Logo Ticari Sistem veritabanında hangi üründen, hangi ambarda, kaç adet olduğunun bilgisine ulaşmaktadır.

İstenirse ambarlardaki tüm kayıtları alabileceği gibi, ürün modeli bazında filtreleme de yapılabilir. Planlamaya yardımcı olmak için aynı zamanda o modelden serviste değişim bekleyen ürün olup olmadığı, varsa kaç adet ürünün değişim beklediği görülebilmektedir. Program Logo Ticari Sisteminden çok daha hızlı bir şekilde tüm stok durumunu raporlayabilmektedir.

Özellikle yılsonu devir ve mutabakat işlemlerinde bu raporlama esas alınmaktadır. Logo Ticari Sistemde asılı durumda kalan seri lotları da bu program tarafından tespit edilmekte ve sayım sırasında hatalı kayıtların yakalanmasına da yardımcı olmaktadır. Bu raporun oluşturulmasındaki temel amaç özellikle dönem veya yılsonu devir işlemlerinde hızlı mutabakat alınmasını sağlamaktır.

Logo Ticari Sistemin seri lot raporlamasına alternatiftir ve çok daha hızlı sonuç vermektedir. Bir ambarda yer alan ürünleri model, seri numarası ve alım bilgileri ile raporlamaktadır. Ambar seri lot raporunda aynı zamanda 6 ay ile 1, 2 ve 3 yıl için yüzde parametreleri verilmektedir. Raporlama sırasında istenirse program bu parametrelere göre ürünün satın aldığı tarihten bugüne kadar geçen süreyi hesaplar ve ürünlerin bugünkü değerlerini hesaplar. Farkı, sorgu kriterlerinin çok daha fazla olmasıdır. Yönetimsel açıdan özel sayılabilecek çarpraz sorguların yapılmasına olanak tanır.

Eğer TSM isterse sonuçların arasına ürünün satış fiyatını ve kime satıldığının bilgisini de ekleyebilmektedir. RMA Lab raporu da, servis raporunda olduğu gibi yönetimsel ayrıcalıklarla raporlama yapılmasını sağlar.


 • casus program silme.
 • pc de casus program bulma.
 • En uygun fiyatlı teknik servis takip programı.
 • mobil secim takip;
 • Teknik Servis Takip Programı;
 • Vatan bilgisayar cihaz takip formu.
 • TVT - Teknik ve Teknoloji Merkezi - Apple Yetkili Teknik Servis?

Ek fonksiyon olarak kullanılan malzeme maliyetlerine göre sorgulama yapabilmesi ve rapor üretebilmesidir. Bu bilgiler kullanılarak istenilen zaman dilimi içerisinde, Asus tarafından talep edilen formata uygun biçimde teknik servis raporu üretilir. Bu rapor, o zaman dilimi içerisinde, ürünlere göre dağılımlarını da göstererek kaç adet BGA, SMD Socket … vb kullanıldığını otomatik olarak raporlamaktadır.


 • Mobil Uyumlu.
 • facebook hackleme scripti.
 • Bilgisayar teknik servis takip formu.
 • Teknik Servis Takip Formu.

Program bir txt dosyasında yer alan seri numaralarını içeri aktararak, bu seri numaralarının firma çıkışlı olup olmadığını Logo Ticari Sistem üzerinden sorgular; eğer ürün firmaya ait ise modelini, kimden ve ne zaman alındığını raporlar. Hem RMA Lab Asus Raporu, hem de toplu alım bilgisi sorgulama raporları, teknik servis yöneticisinin yurt dışı ile ürün değerlendirme çalışmalarını kolaylaştırmaktadır.

Daha sağlıklı mutabakatların, çok kısa sürede elde edilmesi imkanı sunmaktadır. Bu rapor kümülatif rakamlar şeklinde tam olarak teknik servisin durumunu raporlar. Belirli bir zaman diliminde, servise kaç adet ürün geldiğini ürün modeli bazında listeler; bu ürünlerinde kaç tanesinin tamir edildiği, kaç tanesinin değiştirildiği, kaç tanesinin iade alındığı türündeki bilgileri hem toplamda, hem de model bazında sunar. Normal kayıt ekranlarının denetimsiz versiyonlarının yanı sıra, Logo Ticari Sistem ile ürün model isimlerinin senkronizasyonunu sağlayan bir toplu düzenleme ekranı da bulunmaktadır.

Performans grafikleri, yönetimsel işlevlerin en önemlisidir. Parametre belirtilebilir 8 ayrı grafiksel rapor ile teknik servis performansını izleyebilme imkanı sunmaktadır. Raporların tamamı ilgili hareketleri gün gün ve ürün grubu bazından farklı renkler ile grafikleştirmektedir.


 1. ipad twitter takipci istegi!
 2. casus telefon s4.
 3. apple takip sistemi.
 4. NOT: Ortalamalar ağırlıklı ortalamaya göre hesaplanmamıştır. Her ürün grubu kendi içinde değerlendirilmektedir. Kişisel Performans Grafiği Servis ve Laboratuvar. Bu ekrandan yurtdışına RMA kapsamında gönderilecek ürünlerin kayıtları girilmektedir. Ürünlerin kayıtları alınırken kutu ve koli numaraları atanarak işlenmekte ve kayıt sırasında fiilen kolileme işlemi de yapılmaktadır.

  Bu sayede RMA olacak hangi hangi ürünü, hangi kolideki hangi kutuda yer aldığı, tam kutu içeriği vb tüm bilgiler otomatik olarak elde edilebilmektedir. Ürünler kayıt edildikten sonra toplu olarak maliyet bilgileri de eklenebilmektedir. Ayrıca program gümrük için gerekli olan faturayı da direkt olarak yazıcından çıktı almaktadır. Program, girilen verilere göre aşağıdaki formları otomatik olarak Excel formatında hazırlamaktadır.

  Rapor çıktıları için genel bir format yoktur.

  TeleTakip Servis Takip Stok Takibi Tanıtım Ve Kullanımı

  Raporlanan veri olduğu gibi yazıcıya gönderilir. Servis takip formu, irsaliye ve RMA faturanının tasarımı ise bu ekranlardan yapılabilmektedir. Program, CRM programı çerçevesinde yapılan bazı hediye, tebrik vb gönderiler için excelden toplu etiket ve irsaliye dökümü yapabilmektedir. Program, istemci bazında sunucu bağlantı parametreleri ve yazıcı tercihleri dışında konfigürasyon değeri almaz.

  Diğer tüm ayarlar sunucuya bağlantıyı sağladıktan sonra genel konfigürasyon tablosundan okur. Programın kullanıldığı bilgisayara özel yapılandırmalar şunlardır: — Logo Ticari Sistem kullanıcı adı ve şifresi. Hatırlanabilir olması opsiyoneldir. Net programı, kurum ihtiyaçlarına ve yazılım alanındaki teknik gelişmelere istinaden sürekli olarak geliştirilmektedir. Program geliştirilirken üzerinde en çok durulan detay, programın uzun vadeli olarak esnek çalışmasıdır.

  Şu anda programın. Bu yeni versiyon, DotNetFX 1. Bir çok süreç ile birlikte programın alt yapısı ciddi değişiklikler gösterecektir. Firefox ve ardından Internet Explorer ile sekmeli gezinti yapıları kullanıcılar tarafından fazlasıyla benimsenmiştir. Net 2. Bu yapı sayesinde daha önce mümkün olmayan bir ekrandan ihtiyaç duyulduğu kadar açma imkanına kavuşulacaktır. Yani operatör istediği kadar servis takip ekranını yan yana açabilecek, bunların arasında çok rahat bir şekilde gezinebilecektir.

  Yeni program merkezi bir hata denetim mekanizmasına sahip olacaktır. Hata karşısında programın nasıl davranacağını yeniden başlatma, kapatma, devam etme, rapor gönderme kullanıcısı belirleyecektir. Yazılım görselliği, o yazılımı kullanan operatörlerin verimli kullanımları açısından çok önemlidir.